[PHOTO] Shah Rukh Khan inaugurates #Prayag Film City Apr 15, photo no 3 @iamsrk #SRK #PFC