@VirtualPassBR @SQLServer @sqlpass @SqlFreccia #sqlsat127 #sql2012 novas DMVs DMFs