Tao po, #NSO #Teleserv... yuhoooo! Mga ilang years po ang pag-intay? (@.@)