#smallville season 11 "episode 1" is out! @oliboycastro