Eulàlia Reguant signant llibres a @LoPanxampla #VivirEnDeudocracia #MentidesDeLaCrisi @aramateix