@AlenbrinkPierre @grekafan grymt med pacman-tifo. När får man se det i Sverige? #tifo #twittboll #pacman