จมอยู่กับอดีตที่งามงด หรืออนาคตที่ยังมองไม่เห็น * เพราะครั้งหนึ่งในชีวิต เราทุกคนต้องเจอทางเลือก #theTREE @JEDIYUTH