Festival de la Cultura Infantil del 18 al 21 de abril. La entrada en gratuita.