Andre & Kelvin :') #PutihAbuAbu #Eps55 #BestScene cc: @putihabu_