#lunch #slta55v #shinjuku #okubo #新宿区  #olympuse3 #shinjukuku #lofi #picplz