är en del av påskbrasetraditionen - hatad sommargäst pga oviljan att tycka om svart rök från bildäck etc #miljökämpe