later samga gustung mag simba sa SCAPC 6pm po ang mass fallowed by #SALUBONG 
TJC dont be late ha tayo ang magkakanta