ดูราคาน้ำมันที่ผ่านมาและแนวโน้มตาม chart ยิ่งชัดว่ารัฐบาลไม่ดูแลปชช. ปล่อยไปตามยถากรรม