Almost to the river. Time to slay some #steelhead @LuatTo1 @lukekujacznski #flyfishing