งานแถลงซึงผมเป็ด #FFFFUUUU  http://twitpic.com/93ki4q