...em sap greu dir-ho, però TMB sap llegir la realitat i descodificarnla. Felip Puig, no. Viure x veure. #somhidragons