ก็อยากจะให้ชัดกว่านี้แต่โดนเบียดตลอดเวกล้องดีกว่านี้ไม่ได้พกไม่ได้เตรียมตัวว่าจะอยู่โซนนี้กล้องมือถือล้วนๆ #TTX