Uuun, luk solìtie ielùgumi, atbildi uz konkursa jautàjumu - cik izstàdes šonedèl notiek kìpsalà? Izloze lìdz plkst22:00