kad sam bila mala i imala swatch i znala kolko ima sati