Sodal Road, Jalandhar #Bandh #Punjab #Sikhs #Pics #LIVE #rajoana