hoy #nikewomanrace !!! cc @melsoldo @marourivero @gorditasagardia