With kids. #Rochelle #Abigail and #Kyra haaays. Sayang 2 beses ko lang sila nakita.