@alongrajalawak prnah jd dj #KompleksPasirGudang | brcerita kisahnya pd #farah n #braderSani @abpbh