#schack ... och några besökare i närbild! Som fäller repliken "jag trodde man bara kunde spela schack på ett sätt" :-)