#schack Och nu är även monter nummer två färdig i min utställning om udda schackvarianter!