กรีนพีซ

@greenpeaceth

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลก ที่ลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ พฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมสันติภาพ

ภาพนักกิจกรรมกรีนพีซแถลงการเข้าทำกิจกรรมที่กรมโรงงานฯ พร้อมยื่นรายงานล่าสุดสองฉบับที่มีการตรวจพบสารเคมีอันตราย

Views 60

1651 days ago

ภาพนักกิจกรรมกรีนพีซแถลงการเข้าทำกิจกรรมที่กรมโรงงานฯ พร้อมยื่นรายงานล่าสุดสองฉบับที่มีการตรวจพบสารเคมีอันตราย

0 Comments

Realtime comments disabled