Steve Gostkowski greeting fans at yesterday's Patriots/State Police "Summer Safety Blitz"