#arafat istanbulda eyub el ensari diyarbakirda ispanyada enduluste kibrista vs.onun misyoneri olarak