Ini dia adik kita #Rizky, yg berusia 1,5 th & sempat jg mengalami gizi buruk marasmik.