Headed to studio to do final mix on ArmorOn...#allblack