இவ்வாறு நடைபெற்றால் ஒபாமாவுக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோவில்.. #killingfields