Redaktørene Lang Ree,Buskap og Mæhlumseter,Svin leder debatt om internasjonalisering av #avlen #geno