நா மன்மதன் இல்லீங்கோ

@seenisaha

நான் நல்லவன் தாங்க வீட்டில் இருக்கும் போது எப்ப பள்ளிக்கூடம் போனேனோ அன்று முதல் இன்று வர உருப்படாவேல்லை

@iLoosu @kosaaksi @rajakumaari #killingfields

0 Comments

Realtime comments disabled