@cjsapitan Ano ang masarap na hindi ice cream cone? Hahaha.