Okay dahil Borlogin ako sa Bahay ngaun :D naisip kong mag-Cosplay ^^ LOL. Bagay ba?