Luna! Ano nararamdaman mo! May nakikita ka bang kakaiba sa gilid ko?