முள்ளிவாய்காலில் கூட்டாக இரத்ததால் கை நனைத்த அரக்கர்கள் அல்லவா இவர்கள்.. இது தான் இரத்த பாசமோ... #killingfields