#LetsGoThunder ! Tonight, 7.30 pm. @okcthunder vs. @denvernuggets