Een geopende #spitsstrook zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer.