@Han_hipo ak! tao ko định cho cái SJ kia vào đâu nhưng mà nó trống quá =)) đừng soi kỹ nhé~ để làm ava thôI!!!