Informative poster fra Avinor på #gd12. Hvilken kart brukes under ulike faser ved flyging? #Geomatikk