SR-Volby 2012: Prieskum STV. #svk #elections #politics @myen