Thrillerkwizzz 68 Voor deelnemers met een scherpe blik. Welk boek leest deze badgast. Noem auteur en titel.