@McDonalds started my Wednesday off right #ShamrockShake #BestTimeOfTheYear