A #Mallorca el #català correcte (o tal com m'hos surt d'allà!!). Qui no vol un gerdi on plantar un parell d'arbols?