The "crew" w/ @HeatherDeLuca at #WSJO @sojo1049fm - Mommy, #JohnSouchack, Heather, Katrina, @SeanHmusic  #TourPics