#nieuwsblad #bestewerkgever #torfs principe:Goed omgaan met staff & vriendelijk zijn tegen klanten.#dat rekt