รถตู้จอ 32 นิ้ว ใหญ่จนต้องเปลี่ยนรูปทรงเบาะหน้า    @plajazz @iNattt @iBanKc @booruball @iArtFunky