#NOON: Maraming babae ang hindi maganda. #NGAYON: Maraming maganda ang hindi naman babae