Ersättare i VoO-nämnden, så nu blir det till att läsa in sig; information och aktion går hand i hand! #facket #LO